Sản phẩm Manulife Cuộc Sống Tươi Đẹp

Sản phẩm Manulife Cuộc Sống Tươi Đẹp  gói Bảo hiểm nhân thọ đầu tiên trên thị trường Việt Nam bảo vệ Khách hàng toàn diện với 134 Bệnh lý nghiêm trọng, và chi trả tối đa lên tới 325% Mệnh giá bồi thường gốc (tối đa 8 lần chi trả).

Đặc điểm của SP Manulife Cuộc Sống Tươi Đẹp

 • Tuổi tham gia: từ 1 tháng tuổi đến 65 tuổi.
 • Thời Hạn Hợp Đồng: đến tuổi 99.
 • Thời hạn đóng phí: 12 năm, 15 năm hoặc 20 năm.
Loại trừ bảo hiểm: Công ty sẽ không thanh toán Quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra có liên quan đến bất kỳ nguyên nhân nào dưới đây:
 • Tự tử hoặc có hành vi tự tử
 • Các hành vi vi phạm pháp luật hình sự
 • Các loại trừ khác được quy định chi tiết tại mục “Loại Trừ Bảo Hiểm” trong Điều khoản Sản phẩm bảo hiểm.

Ưu điểm của Manulife Cuộc Sống Tươi Đẹp

– Top 1 bảo vệ bệnh hiểm nghèo

 1. Bảo vệ tài chính toàn diện trước các bệnh lý nghiêm trọng qua nhiều giai đoạn (giai đoạn sớm, giai đoạn giữa, giai đoạn cuối) với tổng quyền lợi lên đến 300% Số Tiền Bảo Hiểm.
 2. Chi trả thêm 25% Số Tiền Bảo Hiểm cho quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng đối với trẻ em hoặc bệnh lý theo giới tính.
 3. Đóng phí ngắn hạn nhưng bảo vệ đến tuổi 99.
 4. Khoản tiền mặt đặc biệt lên đến 100% Số Tiền Bảo Hiểm tại tuổi 75.
 5. Quyền lợi đáo hạn hấp dẫn bằng 100% Số Tiền Bảo Hiểm kèm Bảo tức và Lãi tích lũy.
Các quyền lợi ưu việt của Manulife Cuộc Sống Tươi Đẹp

A. QUYỀN LỢI BẢO VỆ

1. Quyền lợi Bệnh Lý Nghiêm Trọng (QLBLNT) chi trả 3 giai đoạn:
2. Quyền lợi Bệnh Lý Nghiêm Trọng Bổ Sung: 25% Số tiền bảo hiểm(*) khi mắc phải:
 1. Bệnh lý nghiêm trọng đối với trẻ em (dưới 18 tuổi); hoặc
 2. Bệnh lý nghiêm trọng theo giới tính (từ 18 tuổi trở lên).
Danh sách 134 bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn sớm, giữa, cuối, bổ sung:
3. Quyền lợi khi Tử Vong: bằng tổng giá trị của Số Tiền Bảo Hiểm(*), Quyền lợi tiền mặt đặc biệt, Bảo tức và Lãi tích lũy (nếu có) tại thời điểm Người Được Bảo Hiểm tử vong.
4. Quyền lợi Trợ cấp mai táng: 10% Số Tiền Bảo Hiểm(*), lên đến 30 triệu đồng ngay khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi Tử vong. Quyền lợi này sẽ được khấu trừ vào quyền lợi khi tử vong sau khi có quyết định chi trả chính thức từ Công ty.
B/ QUYỀN LỢI TIẾT KIỆM

1. Quyền lợi tiền mặt đặc biệt:

100% Số tiền bảo hiểm, trừ các Quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn sớm, giai đoạn giữa đã được thanh toán. Quyền lợi này chi trả khi Người được bảo hiểm đủ 75 tuổi hoặc cuối năm hợp đồng thứ 20 (tuỳ giai đoạn nào đến sau) nếu chưa thanh toán Quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối. Hợp đồng vẫn tiếp tục có hiệu lực sau khi chi trả quyền lợi này và bạn vẫn được bảo vệ trước rủi ro tử vong cho đến khi đáo hạn.

2. Quyền lợi đáo hạn hợp đồng:

bằng tổng giá trị của Số Tiền Bảo Hiểm, Quyền lợi tiền mặt đặc biệt, Bảo tức và Lãi tích lũy (nếu có).

3. Bảo tức

 • Là khoản không đảm bảo và sẽ được chi trả căn cứ vào lợi nhuận của quỹ các sản phẩm tham gia chia lãi sau khi các khoản phí bảo hiểm của hợp đồng đã được đóng đầy đủ và đúng hạn.
 • Bảo tức định kỳ: Chi trả hàng năm vào mỗi ngày kỷ niệm.
 • Bảo tức tri ân: Nếu tất cả các khoản Phí Bảo Hiểm đến hạn đã được đóng đầy đủ trong suốt Thời Hạn Đóng Phí, Công Ty sẽ chi trả Bảo tức tri ân: (i) Tại Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng của năm cuối cùng của Thời Hạn Đóng Phí, và (ii) Vào mỗi ngày kỉ niệm hợp đồng sau thời hạn đóng phí cho đến khi người được bảo hiểm tới tuổi 65 (trong trường hợp người được bảo hiểm chưa đủ 65 tuổi tại thời điểm kết thúc thời hạn đóng phí). Khách hàng có thể nhận Bảo tức bất cứ thời điểm nào hoặc để lại Công ty và hưởng Lãi tích lũy theo mức lãi suất được công bố tại từng thời điểm.
 C. QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỔ TRỢ

Tham khảo thêm Nhà Đất Theo Mức Giá